Lotindan kirilga, Kiril alifbosidan lotin alifbosiga konverter